SchoolVent!
Voor een gezonde leeromgeving!

ventilatie

Fijnstof filtratie

Indirect adiabatische koeling

Over SchoolVent

SchoolVent is door TNO geïnitieerd voor de ontwikkeling en de praktijktest van een ventilatiesysteem geschikt voor (renovatie van) scholen en kinderdagverblijven met 80% lagere energiekosten voor koeling en filtering. In dit systeem is Smart Sensoring  ingebouwd om afwijkingen van een klasse A binnenklimaat te rapporteren.

De toe te passen koel- en filtertechnieken leveren een belangrijke bijdrage aan de reductie van de benodigde energie voor koelen en ventileren in gebouwen en maken hiermee energieneutrale of energieleverende gebouwen mogelijk. Naast scholen en kinderdagverblijven, wordt voor de langere termijn de grootste markt voorzien bij kantoren.

SchoolVent kernpunten

In het SchoolVent project zijn vier kernpunten te benoemen. Voor deze punten geldt dat deze stuk voor stuk zorgen voor een klasse A binnenklimaat en bijdragen aan een besparing van 80% op de energiekosten.
Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om gebouwen energieneutraal te maken.
Ventilatie

Voldoende ventilatie met verse buitenlucht is belangrijk voor een gezonde en prettige leeromgeving.

Filtertechniek

Verwijder stof en fijnstof permanent uit de lucht met een lagedrukfilter en adem schone lucht in

Koeling

Een klas met kinderen is een warmtebron. Hierdoor is in de warme periode koeling noodzakelijk.

Monitoring

’Het systeem is instelbaar en wordt gemonitord op juist functioneren binnen klasse A.

SchoolVent projectteam

Het SchoolVent projectteam bestaat uit verschillende experts die jarenlange ervaring hebben in onderzoek, ontwikkeling en implementatie van luchtbehandelingssystemen.
Met hun kennis en expertise zijn zij in staat om tot een meest energie efficiënte en duurzame oplossing te komen, die voldoet aan de gestelde eisen.
Piet Jacobs

Senior Scientist
TNO

Michel Valkema

Climate Solutions Specialist
Lucam

Eliane Khoury

Clean Air Everywhere Specialist
VFA Solutions

Marius Klerk

Indirect Adiabatic Cooling Specialist
Air@Work

Opbouw SchoolVent systeem

Het SchoolVent systeem is opgebouwd uit meerdere componenten.

De basis hiervoor is het Purified Fresh Air luchtbehandelingssysteem.
Dit systeem zorgt voor de volledige luchtbehandeling en omvat de volgende componenten:

Voor filtratie van de aangezogen lucht, wordt gebruik gemaakt van het ASPRA elektrostatisch filter systeem.

Het hart van het luchtbehandeling systeem is de Fairtype tegenstroom warmte wisselaar met een indirect adiabatische koel inrichting. Dit systeem levert het gehele jaar door de juiste hoeveelheid comfort lucht voor een gezond binnen klimaat.

Het systeem is voorzien van energie efficiënte toeren geregelde EC ventilatoren.

Met een SMART regelaar wordt het systeem gestuurd op basis van de gewenste waardes.

In het schoolgebouw is het zone control systeem van OJ control Geïmplementeerd voor de juiste sturing per lokaal op lucht volume op basis van CO2 en temperatuur. Bovendien stuurt dit systeem ook de verwarming per lokaal aan.

Door Lucam is een SMART monitoring systeem ontwikkeld waarin de OJ regeling is geïntegreerd.

ASPRA

De ASPRA-luchtreinigingssystemen zijn ontwikkeld door VFA Solutions en gebaseerd op eigen gepatenteerde elektrostatische luchtreinigings-technieken. De ASPRA-systemen zijn ontworpen om in elke woon- en werkconditie schone en veilige lucht te creëren.

fairtype

De fairtype luchtbehandelings-systemen zijn ontwikkeld om op een duurzame en energie-efficiënte manier ventilatie lucht te leveren. Verkoeling wordt verkregen door indirect adiabatische koeling. Met de EC-ventilatoren zorgt de fairtype voor comfort ventilatie.

OJ GreenZone

Het OJ GreenZone systeem is op maat gemaakt voor energie-geoptimaliseerde bediening en comfortregeling in gebouwen met VAV-dempers. Luchtuitwisseling en temperatuur worden hiermee aangepast.

Lucam monitoring

Lucam is ontwikkelaar en producent van luchtbehandelingssystemen en toepassingen. Op basis van hun ervaring hebben zij het SchoolVent concept uitgewerkt en monitoring ontwikkeld voor rapportage van het functioneren en de gerealiseerde resultaten. 

Het Purified Fresh Air system

Referentie project

Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist

Het eerste SchoolVent project is gerealiseerd op het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist. In dit project zijn 5 lokalen opgenomen voor ventilatie verlaging CO2, filtering op fijnstof en koeling met behulp van indirect adiabatische koeling.  De lokalen worden onafhankelijk van elkaar voorzien van lucht voor een gezonde leeromgeving. Monitoring is geïmplementeerd om goed inzicht te krijgen in het functioneren van het systeem overeenkomstig met de gewenste waardes voor een klasse A binnenklimaat.

Het SchoolVent referentie project in beeld

Het resultaat van Project schoolVent voor de gezonde leeromgeving in de praktijk!

Onderstaande punten worden gerealiseerd bij het implementeren van het SchoolVent concept voor een gezonde leeromgeving.

Verse lucht

Muffe klaslokalen, concentratieproblemen en slaperigheid worden mede veroorzaakt door slechte ventilatie. Het systeem zorgt voor meer dan voldoende verse lucht toevoer, tot 2000 m3/h, om voc’s en CO2 uit het klaslokaal te verdrijven.

Hiermee voldoet het systeem ruimschoots aan Klasse A binnenklimaat.

Schone lucht​

De aangezogen lucht wordt door een lage druk elektrostatisch filter gevoerd waarbij de deeltjes worden afgevangen op collectoren. Hierbij wordt fijnstof PM10, PM2.5 en PM1, ultrafijnstof PM0.1 , virussen en bacteriën voor 99,9% geëlimineerd.

Hiermee voldoet het systeem ruimschoots aan Klasse A binnenklimaat + 99,9% fijnstof filtratie!!!

Comfort ventilatie​

De verse schone lucht wordt middels een tegenstroom warmtewisselaar toegevoerd. In de winterperiode wordt deze lucht opgewarmd door de retour lucht. In de zomerperiode wordt deze lucht door indirect adiabatische koeling afgekoeld.

Hiermee voldoet het systeem ruimschoots aan Klasse A binnenklimaat + comfort koeling

Regeling per klaslokaal​

De ventilatie wordt per klaslokaal geregeld waarbij er middels VAV kleppen de juiste hoeveelheid lucht wordt toegevoerd op basis van CO2 en temperatuurmeting. Ook wordt door de regelaar de verwarming aangestuurd.

Hiermee voldoet het systeem aan Klasse A

Monitoring per klaslokaal​

De gemeten waarde en ingestelde waarde t.a.v. de luchtkwaliteit worden 24/7 gemonitord. Hiermee is er continu inzichtelijk of het systeem conform de eisen functioneer. Indien gewenst kan hiervan een periodieke rapportage worden geleverd.

Hiermee voldoet het systeem ruimschoots aan Klasse A binnenklimaat.

Lage operationele kosten​

Door gebruikmaking van het lagedruk filtratie systeem en de verdampingskracht van water voor koeling zijn de energie kosten aanzienlijk lager dan bij een standaard systeem. De onderhoudskosten zijn vrijwel gelijk aan een standaard systyeem.

De gewenste 80% lagere energiekosten worden hiermee ruimschoots behaald.

Neem contact op voor een calculatie voor Uw SchoolVent systeem

SchoolVent nieuws

Onderstaand treft u informatie aan in relatie tot het SchoolVent project

Contact

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!
SchoolVent Consortium:

Het SchoolVent project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
TNO
VFA Solutions
Lucam

Contact informatie:

SchoolVent
Dukaat 19
8305 DC Emmeloord
Tel: +31 850 655 350
Mail: info@schoolvent.nl