SchoolVent

Uitbreiding SchoolVent op het Jordan Lyceum

Het Jordan Lyceum heeft op basis van de positieve ervaring van het SchoolVent systeem besloten nog 14 lokalen te voorzien van dit energie efficiënte en duurzame ventilatie systeem die zorgt voor gekoelde en schone lucht voor een gezonde leeromgeving.

TNO eindrapport – Schoolventilatie met energiezuinige koeling en lage druk filtering (SchoolVent)

De ontwikkeling van het SchoolVent concept heeft geresulteerd in een systeem welke ervoor zorgt dat de leeromgeving wordt voorzien van schone geklimatiseerde lucht op een bijzonder energie-efficiënte en duurzame manier voor een gezonde leeromgeving. De kwaliteit van de lucht wordt continue gemonitord en indien noodzakelijk bijgesteld door de regeling. Het systeem voldoet ruimschoots aan de normering welke gesteld worden voor schoolventilatie klasse A. Download hier het volledige TNO eindrapport

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat… Lees verder »Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Slimme en inspirerende ventilatievoorzieningen voor scholen

“Zeker in deze tijd is er veel aandacht voor een goede ventilatie in schoolgebouwen. Deze Top 10 is een samenstelling van projecten waar ik direct of indirect bij betrokken ben geweest. Bij deze projecten is op een inspirerende en vindingrijke wijze een invulling gegeven aan de ventilatievoorzieningen of aan de optimalisatie ervan. Zeker de moeite om er kennis van te nemen en u te laten inspireren!” Download hier de publicatie… Lees verder »Slimme en inspirerende ventilatievoorzieningen voor scholen

Pilot SchoolVent zorgt voor frisse lucht in de klas en minder energieverbruik

  • door

Hoe zorg je voor een prettig en gezond binnenklimaat én bespaar je op energie? Zeker in deze tijd van corona waarbij ventilatie van gebouwen belangrijk is. Bij het Jordan Montessori Lyceum in Zeist testen TNO, Lucam en VFA Solutions een innovatieve luchtbehandelingsinstallatie, waarin een energiezuinige koeling wordt gecombineerd met een geluidsarm fijnstoffilter. De pilot Schoolvent wordt uitgevoerd met steun van onder andere de provincie Utrecht.  Eerste resultaten en gebruikers ervaringen… Lees verder »Pilot SchoolVent zorgt voor frisse lucht in de klas en minder energieverbruik

Bekijk Webinar COVID 19 ventilatie maatregelen in scholen en om veilig de winter door te komen terug

De scholen zijn inmiddels gestart en binnenkort weer volop in bedrijf. In dit webinar van donderdag 11 juni, organiseerd door ISIAQ.nl en TVVL, kun je terugkijken hoe we heel praktisch aandacht geven aan het belang van een goed binnenklimaat op scholen in tijden van corona, en de rol die installaties of ventilatie daarin kunnen spelen. Ventileren is belangrijk. Maar hoe zorg je voor voldoende ventilatie zonder dat het tocht als… Lees verder »Bekijk Webinar COVID 19 ventilatie maatregelen in scholen en om veilig de winter door te komen terug

Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie i.v.m. risico’s Covid-19

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Op dit moment zijn de scholen en kinderopvang druk bezig om de gebouwen klaar te maken voor het 1,5 meter beleid en goede hygiëne. Net zo belangrijk is aandacht voor goed ventileren. ISSO en TVVL adviseren alle onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders om scholen en kinderopvang hierover goed te adviseren. Ventilatie is essentieel De REHVA-richtlijn stelt dat in slecht geventileerde ruimten… Lees verder »Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie i.v.m. risico’s Covid-19

De feiten over ventilatie, fijnstof en schone lucht

Om energie te besparen, isoleren we woningen steeds beter. Die worden daardoor steeds luchtdichter, terwijl ventilatie daar vaak onvoldoende op aangepast wordt. Piet Jacobs, senior scientist bij TNO, over de feiten van gezonde lucht in huis en scholen: gevolgen, grenswaarden en maatregelen. Lees meer hierover in het gepubliceerde artikel. https://www.gawalo.nl/ventilatie/artikel/2020/03/de-feiten-over-ventilatie-fijnstof-en-schone-lucht-in-huis-1018478?_ga=2.238570304.1707602906.1588242328-1012532250.1576784281#.XmuzKLr200o.linkedin

Ondertekening schone lucht akkoord

Minister Van Veldhoven ondertekent samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken. Het SchoolVent project in Zeist is door de provincie Utrecht voorgedragen als oplossing voor een gezonde lucht binnen scholen.

Symposium Binnenmilieu in scholen – 4 april 2019

Op het ISIAQ symposium op 4 april 2019, gehouden op het Science Center Delft, was een van de sprekers Piet Jacobs van TNO met als onderwerp: Pilot in bestaande school met ventilatie, dauwpuntkoeling en elektrostatische luchtfiltering. De gegeven presentatie is hier te downloaden.