Adviezen voor schoolgebouwen over ventilatie i.v.m. risico’s Covid-19

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Op dit moment zijn de scholen en kinderopvang druk bezig om de gebouwen klaar te maken voor het 1,5 meter beleid en goede hygiëne. Net zo belangrijk is aandacht voor goed ventileren. ISSO en TVVL adviseren alle onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders om scholen en kinderopvang hierover goed te adviseren.

Ventilatie is essentieel

De REHVA-richtlijn stelt dat in slecht geventileerde ruimten het besmettingsgevaar voor Covid-19 niet uit te sluiten valt. Om mogelijke verspreiding van Covid-19 tegen te gaan zijn de volgende adviezen voor goede ventilatie erg belangrijk:

  • Controleer voordat de scholen open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is. Laat mechanische systemen controleren op hun werking en inwendige hygiëne.
  • Zorg ervoor dat natuurlijke ventilatievoorzieningen (te openen ramen, gevelroosters) optimaal gebruikt worden. Voorzie de lokalen bij voorkeur van een CO2-meter met stoplichtindicator, zodat duidelijk is wanneer extra ramen geopend moeten worden voor een goede luchtkwaliteit. Stel de instellingen hiervan tijdelijk zo in dat bij 700 ppm het oranje licht gaat branden en vanaf 800 pm het rode lichtje.
  • Adviseer de scholen om elk uur even te luchten. In scholen met natuurlijke luchttoevoer moeten sowieso de ramen en roosters zo veel mogelijk worden geopend.
  • Controleer de bedrijfstijden: zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximum ventileren overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. Pas de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aan, zodanig dat ook als maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd.
  • Verhelp storingen, waardoor ventilatie uitvalt, zo snel mogelijk.

Zodra de scholen weer in rustiger vaarwater komen kan weer worden geadviseerd over verbetering van de ventilatieprestaties en zo nodig intensivering van het onderhoud. Want dat de ventilatie in veel scholen voor verbetering vatbaar is, is geen onbekend probleem.

Nu gebouwen weer langzaam in gebruik worden genomen is aandacht voor installaties in gebouwen heel belangrijk. Ben je een gebouwbeheerder, installateur of adviseur en loop je tegen praktijkproblemen aan op dit gebied? Stel je vraag dan aan helpdesk@corona-techniek.nl